Salon Urody Dotyk Piękna - Tomice, Wadowice, Zator


REGULAMIN ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM SALONU URODY DOTYK PIĘKNA 

1. Definicje

Organizator Programu – Salon Urody Dotyk Piękna.

Program - Program lojalnościowy przeznaczony dla Stałych Klientów Salonu Urody Dotyk Piękna organizowany na zasadach sprzedaży premiowej.

Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przystąpiła do Programu lojalnościowego i zbiera punkty za usługi i zakupy wykonywane w Salonie Urody Dotyk Piękna. Przy finalizowaniu wizyty punkty są dodawane przez personel Salonu.

Katalog Nagród – zbiorcza publikacja zawierająca wszystkie dostępne w Programie Nagrody. Katalog zawiera przelicznik według którego Klient gromadzi Punkty. Oferta Katalogu podlega okresowej aktualizacji i jest dostępna na stronie internetowej www.dotykpiekna.com.pl w zakładce „ZOBACZ NAGRODY”.

Nagroda - Nagroda oferowana w Katalogu Nagród za określoną liczbę zebranych przez Klienta Punktów.

Karta Stałego Klienta – indywidualna Karta przydzielana podczas przyłączenia się Klienta do Programu. Zawiera numer identyfikacyjnym, zarejestrowanym w systemie ewidencyjnym Salonu.

2. Warunki uczestnictwa w Programie

Do Programu lojalnościowego może przystąpić każda osoba fizyczna która wykona w wybranym Salonie Urody Dotyk Piękna zabiegi za min. 10 zł lub zakupi produkty za min. 20zł. Aby Klient mógł w pełni korzystać z Programu niezbędne jest posiadanie aktualnego adresu mailowego, co umożliwi odbieranie bonów urodzinowych, możliwość logowania się na swoje konto, dodawanie opinii, otrzymywanie wiadomości o aktualnych promocjach i nowościach obowiązujących w Salonach Urody Dotyk Piękna.

Klient wypełniający FORMULARZ KARTY STAŁEGO KLIENTA wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w nim zawartych oraz na wykorzystanie zdjęć z jego osobą dla potrzeb marketingowych firmy Salon Urody DOTYK PIĘKNA Tomice, ul. Wrzosowa 7, 34-100 Wadowice (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). Korzystając z Karty Stałego Klienta każdy Klient zobowiązany jest z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu Karty Stałego Klienta. Regulamin korzystania z Programu lojalnościowego Salonu Urody Dotyk Piękna dostępny jest na stronie internetowe www.dotykpiekna.com w zakładce „REGULAMIN”


3. Zasady Programu

W chwili przystąpienia do udziału w Programie Klient wypełnia FORMULARZ STAŁEGO KLIENTA, w którym podaje swoje dane niezbędne do pełnego uczestnictwa w Programie oraz otrzymuje KARTĘ STAŁEGO KLIENTA z przydzielonym indywidualnym numerem identyfikacyjnym, zarejestrowanym w systemie ewidencyjnym Salonu. Po dodaniu Klienta do Programu, otrzymuje on na swój adres e-mail wiadomość powitalną z instrukcją opisującą w jaki sposób zalogować się na swoje konto w Programie i w pełni z niego korzystać. Następnie Klient gromadzi Punkty, które może wymieniać na Nagrody z Katalogu. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

4. Gromadzenie Punktów na Nagrody

Aby w pełni móc korzystać ze wszystkich korzyści płynących z zdobywania punktów Klient powinien uzupełnić swoje dane podczas wizyty o aktualny adres e-mail.

Stali Klienci Salonu Urody Dotyk Piękna mogą zdobywać określoną liczbę punktów za zakup usług lub produktów, napisanie opinii o naszym Salonie, udostępnienie reklamy naszego Salonu na Facebooku oraz skuteczne polecenie naszych usług swoim znajomym. 

Po zarejestrowaniu wizyty w Programie Klient otrzymuje na skrzynkę e-mailową wiadomość zawierającą instrukcję opisującą w jaki sposób należy zalogować się na swoje konto. Korzystając z własnego konta Klient może na bieżąco sprawdzać ilość zdobytych punktów i nagrody jakie mu przysługują, a także zdobywać kolejne dodatkowe punkt za dodanie opinii, reklamy lub polecenia.

Klient otrzymuje 1 punkt za każde wydane 10 zł na wybraną USŁUGĘ.

Klient otrzymuje 1 punkt  za każde wydane 20 zł na wybrany PRODUKT.

Klient otrzymuje 2 punkty za każdą dodaną OPINIĘ do zrealizowanej wizyty. Po zatwierdzeniu  zabiegu w programie Klient otrzymuje na swój adres mail instrukcję, w jaki sposób można dodać swoją ocenę. Punkty zostaną przydzielone dopiero po zatwierdzeniu opinii przez właściciela Salonu. Dodawane opinie mają za zadanie ciągłe podwyższanie zadowolenia naszych Klientów oraz utrzymywanie wysokich standardów obsługi w Salonie.

Klient otrzymuje 4 punkty za każde skuteczne POLECENIE nowego Klienta.  Przyznanie punktów nastąpi w czasie wizyty poleconej przez Klienta osoby, która przed zabiegiem poda w recepcji jego Imię i Nazwisko jako osoby polecającej.
Punkty zostaną dodane pod warunkiem, że osoba polecona nie widnieje już w naszej bazie klientów.

Punkty za BON UPOMINKOWY przyznawane są za jego zakup, a nie realizację. Oznacza to, że punkty za bon upominkowy otrzymuje Klient, który go zakupi. Osoba, która owy bon realizuje nie otrzymuje za niego punktów.

Przeniesienie WCZEŚNIEJ ZDOBYTYCH punktów zgromadzonych na dawnych Kartach Stałego Klienta następuje przy włączeniu się Klienta do nowego Programu lojalnościowego i opiera się na dodaniu określonej liczby punktów równej ilości pieczątek na dawnej Karcie Stałego Klienta. Klient może sprawdzić ilość przyznanych punktów z dawnej Karty Stałego Klienta, która jest określona w Usługach Programu jako „Dawne punkty”. 

Z premiowania zabiegów Punktami może być wyłączony określony asortyment zabiegowy. O ewentualnych wyłączeniach informuje personel Salonu. Do usług wyłączonych z premiowania punktami należą usługi oraz produkty, które są objęte okresowymi bądź stałymi promocjami tj.:

- promocja „HIT TYGODNIA”,
- wszelkiego rodzaju PAKIETY dostępne w Salonie Urody Dotyk Piękna , które umieszczone są na stronie www.dotykpiekna.com w zakładce PAKIETY,
- serie zabiegów w promocyjnych cenach (np. laser, liporadiologia itp.),
- wszelkiego rodzaju promocje czasowe lub okresowe na usługi i produkty dostępne w Salonie,

PROMOCJE w Salonie Urody Dotyk Piękna NIE ŁĄCZĄ SIĘ !!!

Dodatkowo z premiowania zabiegów wyłączone są WSZYSTKIE ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ, które w Salonie Urody Dotyk Piękna wykonywane są przez oddzielną Firmę.

Klient może uzyskać informacje o zgromadzonych Punktach w Salonie  oraz poprzez zalogowanie się ze swojego adresu e-mailowego na własne konto w Programie.

5. Wymiana Punktów na nagrody

Klient, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości Punktów, jest upoważniony do dokonania ich wymiany na Nagrody zamieszczone w Katalogu Nagród. Wymiana Punktów na Nagrodę może nastąpić tylko w Salonie .

Zamówienie na Nagrodę Klient składa u personelu Salonu. W celu odebrania Nagrody Klient przedstawia nagrodę, na którą się zdecydował  a recepcjonistka, po zweryfikowaniu salda odejmuje odpowiednią ilość Punktów, odpowiadającą wartości wybranej przez Klienta Nagrody i wydaje Nagrodę.

Odebranej Nagrody nie można zwrócić lub wymienić na inną.

W przypadku rezygnacji przez Klienta z wybranej Nagrody, Punkty odjęte  nie ulegają przywróceniu. W przypadku braku wskazanej Nagrody, recepcjonistka zaproponuje nagrodę o podobnej wartości i atrakcyjności.

6. Komunikacja z Klientami

Organizator udziela wszelkich informacji dotyczących Programu na prośbę Klientów. Klienci mogą zwracać się z zapytaniami do personelu Salonu bezpośrednio, telefonicznie lub drogą mailową. 

7. Voucher zniżkowy i podarunkowy

Osoby, które nie miały okazji skorzystać z usług Salonu Urody Dotyk Piękna mogą wykorzystać VOUCHER ZNIŻKOWY umieszczony na stronie www.dotykpiekna.com w zakładce ODBIERZ VOUCHER. Bon zniżkowy przeznaczony jest TYLKO dla nowych Klientów na pierwszy zakup. Bon zniżkowy należy wydrukować, przynieść na pierwszą wizytę w Salonie i przed zabiegiem poinformować recepcjonistkę bądź personel o chęci skorzystania z vouchera. Korzystając z bonu zniżkowego nowy Klient ma możliwość założenia Karty Stałego Klienta.

Stali Klienci mają możliwość skorzystania z BONU URODZINOWEGO. W dniu urodzin Klient korzystający z Programu otrzymuje wiadomość na swój adres e-mail, zawierającą voucher urodzinowy, który można zrealizować w przeciągu 31 dni od daty urodzin.

8. Postanowienia końcowe

Zebrane punkty Klient musi wykorzystać przez okres 24 miesięcy. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym terminie bez podania przyczyny.

Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w treści regulaminu i Katalogu Nagród włącznie z zmianą punktacji za zabiegi oraz produkty.

O planowanym zakończeniu Programu lub zmianach w Regulaminie lub Katalogu Nagród, Organizator poinformuje Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Salonu. Po zakończeniu Programu punkty zgromadzone w programie nie wymienione na Nagrody są anulowane.

Regulamin korzystania z Programu lojalnościowego Salonu Urody Dotyk Piękna dostępny jest na stronie internetowe www.dotykpiekna.com w zakładce „REGULAMIN”